Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk er et organ dannet av foreningene ved Ifi for å håndtere det økonomiske samarbeidet mellom dem. Utvalget disponerer overskuddene som Navet og dagen@ifi opparbeider seg gjennom sitt arbeid som knutepunkt mellom instituttets studenter og næringslivet.

Utvalget består av representanter fra følgende foreninger:

Nyheter

Fjerde møte våren 2017

Innkalling kommer senere   Tenker at man kan ha ett siste minimøte den 7. Juni, så hvis folk kunne sette sammen søknadene sine og gi dem til meg innen 29.Mai (førstkommende mandag) hadde det vært supert! :)   Til linjeforeningene: Man kom fram til at det var greit &

Les mer

Tredje møte våren 2017

Neste møte i Fordelingsutvalget blir 19.Mail 16:15 på Awk. Agendaen er som følger: Godkjenning av innkalling Godkjenning av agenda Godkjenning av referat fra forrige møte Behandling av søknader Verdande MAPS - Foredrag om Rust MAPS - Open IDI IFI-Sjakk F

Les mer

Andre møte våren 2017

Neste møte i Fordelingsutvalget blir 5.April 16:15 på Awk Agendaen er: Godkjenning av innkalling Godkjenning av agenda Godkjenning av referat forrige møte Behandling av søknader Søknad fra Applitude Søknad fra Foreningsfesten Søknad fra DEFI om prosjektst&

Les mer

Allmøte 1. mars

Onsdag 1. mars klokken 17:15 er det allmøte for Fordelingsutvalget Sted: Seminarrom Java Agenda:  Konstituering av allmøtet Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av to protokollunderskrivere Valg av to personer som tellekorps Godkjenning av innkalling Godkjenning av agenda

Les mer
Se alle artikler