Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Møtedatoer høsten 2015

Datoene for møter for høsten 2015 og januar 2016 er:

  • Fredag 9. oktober 12:15 - 14:00
    • søknadsfrist for møtet: mandag 28. september kl 16:00
  • Fredag 27. november 12:15 - 14:00 
    • søknadsfrist for møtet: mandag 16. november kl 16:00
  • Torsdag 28. januar 16:15 - 18:00
    • søknadsfrist for møtet: mandag 18. januar kl 16:00
 
Søknadsfristene er absolutte. Søknader som kommer inn etter fristen vil behandles på neste møte igjen.