Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Tredje møte høsten 2015

Tredje og siste møte i Fordelingsutvalget høsten 2015 blir fredag den 27. november klokken 12.15 på møterom Scheme(1251) i Ole-Johan Dahls hus.

Da har fristen for å sende inn søknader gått ut og agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Behandling av søknader
  1. Fadderstyrets søknad om omfordeling av midler (vedlegg1: oppdatert rapport fadderuka, vedlegg2: oppdatert rapport festen)
  2. CYBs søknad om prosjektstøttet til tre prosjekter
  3. CYBs søknad om prosjektstøtte til Ifi-skitur
  4. Ifi-sjakks ettersøknad om semesterstøtte for høsten 2015
  5. Defis søknad om prosjektstøtte til helgekurs
  6. Defis søknad om støtte til ukentlig javafredag på Euclid
  7. Fuis søknad om semesterstøtte høsten 2015
 5. Endring i ordlyden av likviditetstøtte
  1. Burde det komme tydeligere frem at dette er et lån?
 6. Eventuelt

Dersom det ønske om å få flere saker på agendaen kan de sendes til fu-koordinator@ifi.uio.no innen 25. november kl 16:00

Referat fra møtet finnes her.