Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Første møte våren 2016

Første møte i Fordelingsutvalget våren 2016 ble holdt torsdag den 4. februar klokken 16.15 på møterom Scheme(1251) i Ole-Johan Dahls hus.

Agenda for møtet var:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Søknader
  1. Ifi-sjakks søknad om midler til V16
  2. Ifi-sjakks ettersøknad om midler til H15
  3. Mikros søknad til midler V16
  4. Ifi-avisas søknad til V16
  5. Ifi-avisas søknad om representant i FU
 5. Dato for allmøte i FU
 6. Eventuelt

Referat fra møtet finnes her.

 

http://fordelingsutvalget.com/files/Referater/2016/referat_2016_02_04.pdf