Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Andre møte våren 2016

Andre møte i Fordelingsutvalget våren 2016 blir holdt fredag den 1. april klokken 16.15 på møterom Scheme(1251) i Ole-Johan Dahls hus.

Frist for å sende inn søknader har nå nå gått ut.

Referat fra møte er her

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Valg av ny koordinator
 5. Søknader
  1. Foreningsfestens søknad om prosjektstøtte
  2. TekNats søknad om semesterstøtte
  3. Svetts søknad om semesterstøtte
  4. Ifi-ordnenens søknad om prosjektstøtte
  5. PI:SKs søknad om semesterstøtte
  6. FUIs søknad om semesterstøtte
 6. Eventuelt
  1. Kreve tilstedeværelse på møte fra alle som søker
  2. Utvikle langsiktig strategi for FU