Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Tredje møte våren 2016

Tredje møte i Fordelingsutvalget våren 2016 blir holdt tirsdag 10. mai kl. 14:15 på Awk.
Frist for å sende inn søknader har nå nå gått ut.
Minner igjen om at FU fortsatt søker etter en økonomiansvarlig.

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Søknader
  1. Studielabben/Navets søknad om prosjektstøtte
  2. Defis søknad om semesterstøtte
  3. Defis søknad om prosjektstøtte - designkonkuranse
  4. Defis søknad om prosjektstøtte - avslutningsfest
  5. Ifi sjakks søknad om semesterstøtte (budsjett)
  6. Fifis søknad om semesterstøtte
  7. ProgNetts søknad om semesterstøtte
  8. Mikros søknad om semesterstøtte (prosjektskildring, budsjett, detaljert budsjett)
  9. Fadderstyrets søknad om prosjektstøtte
 5. Eventuelt

Viktig informasjon til foreningene som har søkt penger:
På forrige møte ble utvalget einige om at det framover ikkje behandler søknader dersom det ikkje er ein representant for søkerforeininga på møtet som kan svare på spørsmål rundt søknaden.

Til slutt har CYB invitert FU-representantene til å komme ned på Escape til CYBs kosetirsdag etter møtet