Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Siste møte vår 2016

Vårens siste møte er fredag 10. juni kl. 10:15 på Awk
Vi søker fortsatt ein økonomiansvarlig til utvalet, dersom nokon kunne tenkje seg å stille til vervet, ta gjerne kontakt på fu-koordinator@ifi.uio.no

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
  1. Legg til nytt punkt 4.5 Applitudes søknad om prosjektstøtte
 3. Godkjenning av referat frå forrige møte
 4. Søknader
  1. Maps' søknad om prosjektstøtte
  2. Mikros søknad om prosjektstøtte (prosjektskildring)
  3. Fadderstyrets tilleggssøknad om semesterstøtte
  4. Fadderstyrets søknad om prosjektstøtte
 5. Endre tittelen økonomiansvarlig
  Vervet er for tida lite ettertraktet, håpet er at eit betre namn gjer det meir interessant,
  1. Sekretær
   Forteller betre kva vervet i dag går ut på
  2. Nestleder
   Forteller betre kva dynamikken mellom koordinator og dette vervet er.
 6. Eventuelt

Minner om at FU krever at foreininger stiller med éin representant når dei har søknader til behandling, av di det er veldig mange foreininger som skal være representert ber eg om at foreininger sender kun éin representant kvar.