Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Fyrste møte haust 2016

Fyrste møte i Fordelingsutvalget hausten 2016 blir haldt fredag 2. sept, kl. 16:15 på Awk.

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat frå forrige møte
 4. Valg av økonomiansvarlig
 5. Søknader
  1. Ifi-sjakks søknad om semesterstøtte H16
  2. Defis søknad om semesterstøtte H16
  3. Applitudes søknad om prosjektstøtte
  4. Ifi-ordenens søknad om prosjektstøtte
  5. CYBs søknad om prosjektstøtte for Ifi-skitur
 6. Eventuelt

Viktig informasjon til foreningene som har søkt penger:
Utvalet behandler ikkje lengre søknader dersom det ikkje er ein representant for søkerforeininga på møtet som kan svare på spørsmål rundt søknaden.