Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Andre møte haust 2016

Andre møte i Fordelingsutvalget hausten 2016 holdes fredag 7. oktober kl. 16:15 på Awk.

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Godkjenning av reviderte rettningslinjer
 5. Søknader
  1. Defis søknad om omfordeling av midler
  2. Mikros søknad om semesterstøtte
  3. Maps' søknad om prosjektstøtte til styremiddag
  4. Ifi-avis' søknad om prosjektstøtte til foreningsdagen
  5. CYBs søknad om prosjektstøtte til Ifi-galla (resultatrapport)
 6. Eventuelt

Minner for siste gang på om dette
Dersom det ikkje er ein representant for søkerforeininga på møtet som kan svare på spørsmål rundt søknaden vil ikkje søknaden bli behandlet.