Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Siste møte haust 2016

Siste møte i Fordelingsutvalget hausten 2016 blir fredag 11. november kl. 16:15 på Awk.

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Søknader
  1. Svetts søknad om semesterstøtte
  2. Defis søknad om semesterstøtte
  3. PI:SKs søknad om semesterstøtte (regnskap, kommentar til regnskap)
  4. Ettersøknad og rapport for Foreningsfesten vår 2016
  5. Ifi-ordens tilleggssøknad om semesterstøtte
 5. Eventuelt