Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Fyrste møte våren 2017

Fyrste møte i Fordelingsutvalget våren 2017 blir onsdag 22. februar kl. 16:15 på Awk

Minner om at det kreves at alle søkarforeiningar stiller med ein representant, di det er mange søknadar ber eg alle foreiningar om å berre ha éin representant.

Agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat frå forrige møte
 4. Søknader
  1. DEFIs søknad om semesterstøtte
  2. Ifi-ordenens søknad om semesterstøtte
  3. FIFIs søknad om semesterstøtte
  4. Svetts søknad om semesterstøtte
  5. Mikros søknad om semesterstøtte
  6. PI:SKs søknad om semesterstøtte
  7. CYBs søknad om prosjektstøtte for Midtveisfest
  8. ProgNetts søknad om semesterstøtte
  9. Verdandes søknad om semesterstøtte
 5. Eventuelt

Eg vil oppfordre alle som skriver søknader om å lese ordentlig gjennom retningslinjene våre, slik at eg og utvalet slipper å bruke masse tid på søknader og søknadspunkter som strider mot retningslinjene.

Hugs på allmøte, der det skal veljes ny Koordinator og Økonomiansvarlig. Vi rekner fortsatt med å halde det 1. mars kl. 17:15 og innkallinga kjem snart. Send gjerne mail med spørsmål og sakar, eller kandidater til å ta over Fordelingsutvalget. Sidan eg ikkje henger på ifi lengre håper eg at alle kan sjå etter kandidater.