Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Allmøte 1. mars

Onsdag 1. mars klokken 17:15 er det allmøte for Fordelingsutvalget

Sted: Seminarrom Java

Agenda: 

 • Konstituering av allmøtet
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to protokollunderskrivere
  • Valg av to personer som tellekorps
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av agenda
 • Årsrapport 2016
  • På allmøtet i februar 2016 ble ingen valgt, så Koordinator Mathias måtte fortsette.
   • Andreas ble valgt som Koordinator på andre utvalgsmøte for våren, april 2016
   • Kristin ble valgt som Økonomiansvarlig på første utvalgsmøte for høsten, september 2016
  • Vi har i 2016 holdt 7 utvalgsmøter, 4 på våren, 3 på høsten.
  • 17 foreninger har sendt inn 38 søknader på totalt ca. 510.000 kr, et gjennomsnitt på ca. 13.000 kr per søknad
  • Av dette ble ca. 456,000 kr kr godkjend, et gjennomsnitt på ca. 11.700 kr per søknad
  • Pengene har i år blant annet gått til:
   • Ifis fadderuke, med semesterstartsfest
   • Mikros nye prosjekt Konstruksjonslauget
   • Foreningsdag både vår og høst 16 
   • Og standarder som Ifi-galla, Ifi-skitur, Foreningsfesten, IDI-open, og mye mer.
 • Regnskap 2016
 • Valg av ny koordinator og økonomiansvarlig 
 • Eventuelt