Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Andre møte våren 2017

Neste møte i Fordelingsutvalget blir 5.April 16:15 på Awk

Agendaen er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat forrige møte
 4. Behandling av søknader
  1. Søknad fra Applitude
  2. Søknad fra Foreningsfesten
  3. Søknad fra DEFI om prosjektstøtte
  4. Søknad fra DEFI om fadderuke for masterstudenter
  5. Søknad fra CYB om vedlikeholdsstøtte
 5. Opppfølging av diskusjon rundt frie midler
 6. Eventuelt