Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Tredje møte våren 2017

Neste møte i Fordelingsutvalget blir 19.Mail 16:15 på Awk.

Agendaen er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Behandling av søknader
  1. Verdande
  2. MAPS - Foredrag om Rust
  3. MAPS - Open IDI
  4. IFI-Sjakk
  5. Fagutvalget
  6. Fadderstyret/Fadderuka
  7. DEFI Hyttetur
  8. DEFI 
  9. Fadderstyret - Stor fest
 5. Opppfølging av diskusjon rundt frie midler. Forslag til Vedtak fra Koordinator (Vennligst kom med kommentarer allerede før møte for å gjøre saken litt mer strømlinjeformet)
 6. Gi DEFI stemmerett i FU. 
 7. Eventuelt