Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Første møte høsten 2017

 
Neste møte i Fordelingsutvalget blir 20.September 16:15 på Awk

Foreløpig agenda er:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Behandling av søknader
  1. Søknad-1-ettersøknad-fadderuken.pdf
  2. Søknad-2-CYB.pdf
  3. Søknad-3-Mikro.pdf
  4. Søknad-4-Cyb-POS.pdf
  5. Søknad-5-DEFI.pdf
 5. Eventuelt

 

Hilsen Koordinator og Økonomi