Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Andre møte høsten 2017

Neste møte i Fordelingsutvalget blir dessverre litt sent, 23.Oktober 16:15 på Awk.

Foreløpig agenda er:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Behandling av søknader
  1. Mikro
  2. Apptitude
  3. IFI-Skitur
  4. Homebrew
  5. Maps
  6. LIST
 5. Eventuelt
  1. Ordlyden på §11.A
  • Setningen er som følger:
   "Alle studentforeninger tilknyttet Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo kan søke om midler fra fordelingsutvalget."
   • Er det ønskelig at denne linjen forblir såpass åpen/fleksibel som den er nå? Virker som flere har tolket det som at man må være en "IFI-forening" (som i det Studielabben holder på med), og ikke bare hva enn fu representantene føler er korrekt fra sak til sak.