Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Tredje møte høsten 2017

Neste møte i Fordelingsutvalget 17.November 16:15 på Smalltalk.

Agenda er som følger:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte + møtet før der igjen
 4. Behandling av søknader
  1. Søknad-1-Mikro-Japantur.pdf
  2. Søknad-2-FIFI.pdf
  3. Søknad-3-Avis.pdf
  4. Søknad-4-DEFI.pdf
  5. Søknad-5-DUKK.pdf
  6. Søknad-6-Prognett.pdf
  7. Søknad-7-Verdande.pdf
  8. Søknad-8-Digitus.pdf
 5. Eventuelt
  1. Ønsker Digitus en plass som oberservatør for å senere bli innlemmet som medlem i FU?