Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Første møte våren 2018

Neste møte i Fordelingsutvalget 8.Februar 16:15 på Smalltalk.

Agenda er som følger:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte + møtet før der igjen
 4. Behandling av søknader
  1. Søknad Prognett
   1. Regnskap 2017
  2. Søknad Mikro
  3. Søknad List
  4. Verdande (Mangler regnskap)
   1. Søknad 1
   2. Søknad 2
   3. Budsjett 1
   4. Budsjett 2
   5. Regnskap H17
   6. RegnskapV17
 5. Eventuet
  1. Gjennomgang av endringene koordinator og økonomiansvarlig vil legge frem på allmøtet
   1. Ønsker litt innspill