Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Andre møte våren 2018

Neste møte blir 15.Mars på Awk

Agenda er som følger:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte + møtet før der igjen
 4. Behandling av søknader
  1. Søknad Digitus
  2. Søknad Mikro
  3. Søknad DEFI
  4. Søknad Applitude
 5. Endringsforslag til retningslinjer og vedtekter
 6. Eventuet