Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Allmøte 19. februar

Den 19. februar hold Fordelingsutvalget sitt første allmøte på Seminarrom Logo (2438).

Allmøtet holder for å informere studentene ved Ifi om utvalgets drift og for å velge inn ny koordinator og økonomiansvarlig.

Protokoll fra allmøtet kan finnes her.