Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Tredje møte våren 2015

Neste møte i Fordelingsutvalget blir fredag den 8. mai kl 12.15 på Black Box.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Endringer av retningslinjer 
  1. Minimumsum for tilbakebetaling
  2. Driftstøtte.
 5. Behandling av søknader
  1. TekNat ettersøking til Age of Empires
  2. Foreningsfesten korrigert
  3. FIFi prosjektstøtte NM i FIFA
  4. Mikro omdisponering H2014
  5. Fadderstyret H15
  6. Fadderstyret MegaGigaFest
 6. Nettsiden
 7. Tidsramme for behandling på sirkulasjon
 8. 8Eventuelt

Når det gjelder nettsiden så kan følgende rapporteres:
Vi har kommet i gang med arbeidet med nettsiden og den kommer til å være oppe om få uker. Vi fant ut at det er mulig for oss å betale de avtalte 5000 kronene på lovlig vis uten å måtte betale ekstra skatter eller utgifter på dette. I tillegg kommer det til å falle kr 437,50 for domene og hosting for de første 12 mnd.

Videre kan jeg informere om at Mikro i går trakk søknaden som egentlig skulle behandles på sirkulasjon i mellom forrige møte og dette.