Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Første møte høsten 2015

Første møte i Fordelingsutvalget høsten 2015 blir fredag den 28. august klokken 12.15 på møterom Scheme i Ole-Johan Dahls hus.

Da har fristen for å sende inn søknader gått ut og agenda for møtet er:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra forrige møte
 4. Behandling av søknader
  1. Verdandes søknad om semesterstøtte for høsten 2015 (vedlegg1: budsjett, vedlegg2: regnskap)
  2. Defis søknad om semesterstøtte for høsten 2015 (vedlegg1: aktivitetsplan, vedlegg2: budsjett)
  3. Ifi-avisens søknad om semesterstøtte for høsten 2015 (vedlegg1: budsjett, vedlegg2: tilbud fra trykkeri)
  4. Ifi-avisens søknad om likviditetstøtte og støtte til utgivelsesfest
  5. P:ISKs søknad om semesterstøtte for høsten 2015 (vedlegg1: regnskap)
  6. MAPS søknad om støtte til introkurs i konkurranseprogrammering
  7. UniPlays søkand om støtte til arrangement og utstyr (vedlegg1:regnskap)
 5. P:ISKs søknad om representasjon i FU
 6. Eventuelt

Referat fra møtet kan finnes her