Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Artikler: allmøte

Allmøte 1. mars

Onsdag 1. mars klokken 17:15 er det allmøte for Fordelingsutvalget Sted: Seminarrom Java Agenda:  Konstituering av allmøtet Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av to protokollunderskrivere Valg av to personer som tellekorps Godkjenning av innkalling Godkjenning av agenda

Les mer

Allmøte 19. februar

Den 19. februar hold Fordelingsutvalget sitt første allmøte på Seminarrom Logo (2438). Allmøtet holder for å informere studentene ved Ifi om utvalgets drift og for å velge inn ny koordinator og økonomiansvarlig. Protokoll fra allmøtet kan finnes her.

Les mer