Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Dokumenter

  

Referater 2017

Allmøte 2017 (1. mars)

Våren 2017

Høsten 2017

 

Viktige dokumenter

Skjemaer

  

Referater 2016

Allmøte 2016 (her burde det ha vore eit referat)

Våren 2016:

Høsten 2016:

Maler

Her drømmer vi om å kunne tilby maler
for søknader og andre nyttige ting.

Her er noen eksempler på gode søknader

Maler Fra SiO Foreninger som vi anbefaler foreninger å bruke:

 

Referater 2015

Allmøte 2015

Våren 2015:

Høsten 2015: