Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Hvem kan søke

Utvalgets formål er å fordele midler på et vis der de går studenter ved Institutt for informatikk til gode. Det betyr at alle studentforeninger tilknyttet Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo kan søke om midler. Foreninger som er tilknyttet Ifi er de foreningene som arbeider primært for å bedre studentmiljøet ved instituttet gjennom faglige og sosiale tiltak og arrangement.

I tillegg vil det for foreninger være mulig å søke dersom det søkes til arrangement eller lignende der målgruppen er Ifi-studenter.

Enkeltpersoner eller grupper uten en formell godkjenning som studentforening kan ikke søke om midler fra fordelingsutvalget.