Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Hva kan man søke om

Fordelingsutvalget gir det som kalles øremerkede midler. Det betyr at alt det søkes om skal knyttes opp til spesifike poster i budsjett.

Utvalget støtter en stor mengde aktivitet ved Institutt for informatikk. Blant annet kan man søke om penger for å finansiere gjennomføringen av arrangementer som holdes for Ifi-studenter, utstyr til programrom og andre områder Ifi-studenter råder over. I tillegg kan det søkes om et engangsbeløp på opp til 5000,- i likviditetsstøtte. Denne støtten er ment for å gi foreningen et økonomisk buffer og gi muligheten til å holde arrangement uten å alltid måtte ha mottatt støtte i forveien (merk at utvalget fremdeles anbefaler foreninger om å søke i forkant av arrangementer da det ikke er noen garanti for at søknader i ettertid av arrangmenter bli innvilget).

Eksempler på ting vi har støttet de siste åree er:

  • Skitur til Hemsedal arrangert av CYB, der 50-100 Ifi-studenter har fått en rimelig tur med hytte og skipass inkludert.
  • Foreningsfesten arrangert av Ifi-foreningene i fellesskap for å skape bedre samhold og bekjentskap på tvers av foreninger
  • Innkjøp av materialer til nye seter/puter til trappene i Escape
  • Mat til arrangement som Age of Empires-turnering, NM i Programmering og eksamensgrilling
  • Deltageravgift til Holmenkollstafetten og penger til grilling for lagene fra FIFI og Euclid(TekNat)

 

Hvor mye kan det søkes om til ulike ting?

Normalt vurderes summen det søkes om til ulike ting individuelt for hver søknad. Men i øyeblikket er det satt ned noen føringer for hvor mye vi støtter mtp mat og styreaktivitet.

Følgende føringer brukes i øyeblikket:

  • Ved søknad om mat til arrangement (da spesielt pizza) settes det en øvre grense på 80kr per deltager på arrangementet. Det forventes at det bestilles i forhold til antall påmeldte eller helst som dukker opp.
  • Det ønskes at det ikke søkes om penger til mat dersom mat er det eneste formålet med arrangementet eller dersom maten kun er til for å trekke folk til arrangementet. Arrangement skal ha kvaliteten til å trekke deltagere på egenhånd. Derfor kreves det at arrangementene varer en viss tid for å skulle tilby mat. Typisk minimum 2-3 timer.
  • Ved søknad om penger til møtemat settes det en øvre grense på 1000kr per semester
  • Ved søknad om penger til styremiddag settes det en øvre grense på 3500kr per forening