Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk

Tilbakebetaling

Dersom ikke alle midlene som er tildelt i en søknad blir brukt opp skal de betales til bake til Fordelingsutvalget. Dette gjelder ikke dersom det gjenværende totalbeløpet fra søknaden er under 100kr.

Søknadsnummer og annen informasjon kan fås fra Koordinator, fu-koordinator@ifi.uio.no

Uansett om man skal betale tilbake eller ikke skal en rapport fra arrangementet eller perioden søknaden omhandler leveres sammen med ferdig utfylt og signert tilbakebetalingskjema. Dette skal leveres til koordinator på fu-koordinator@ifi.uio.no.